Υπηρεσίες για γονείς

Οι γονείς είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του αθλητή και από πολύ νωρίς επηρεάζουν και διαμορφώνουν την προσωπικότητα, τη συμπεριφορά και την ψυχοσύνθεσή του. Όπως κάθε παιδί είναι σε μεγάλο βαθμό η εικόνα της οικογένειάς του, έτσι και ο νεαρός αθλητής αντικατοπτρίζει στην αθλητική του εικόνα και στάση το οικογενειακό του περιβάλλον.

Πολλές φορές πράγματα που έχει ενσωματώσει χρειάζεται να αλλάξουν, άλλες φορές να ενισχυθούν, ή άλλες φορές πάλι να εξαλειφθούν εντελώς. Η στήριξη του αθλητή από τους γονείς του είναι υψίστης σημασίας και παίζει καθοριστικό ρόλο στην εξελικτική του πορεία. Μάλιστα γίνεται ακόμα πιο επιτακτική εάν το παιδί διανύει την καθ’ όλα ιδιαίτερη περίοδο της εφηβείας.

Πολλές έρευνες σήμερα καταδεικνύουν ακριβώς αυτό: οι γονείς αποτελούν τον πιο σημαντικό παράγοντα  που καθορίζει όχι μόνο την έναρξη της ενασχόλησης ενός παιδιού με τον αθλητισμό, αλλά  και το αν η εμπειρία του θα είναι θετική και το αν θα συνεχίσει στο άθλημά του ή θα το  σταματήσει , κάτι που συμβαίνει συχνά ιδίως στην περίοδο της προεφηβείας και της εφηβείας.

Μέσα από τη διαδικασία της συμβουλευτικής ο γονέας καλείται να:

  • Κατανοήσει τον ρόλο του στη σχέση με το παιδί του και την αθλητική του προσπάθεια
  • Επιδείξει εμπιστοσύνη στις γνώσεις και ικανότητες του προπονητή
  • Αναγνωρίσει τις δεξιότητες και δυνατότητες του παιδιού του
  • Αναγνωρίσει τις δυσκολίες  και αδυναμίες του
  • Να διαχωρίσει τις δικές του ανάγκες και επιθυμίες από εκείνες του παιδιού του
  • Θέσει ρεαλιστικές προσδοκίες
  • Εφαρμόσει ο ίδιος απαραίτητες βοηθητικές αλλαγές
  • Επικοινωνήσει ανοιχτά και ειλικρινά με το παιδί του
  • Στηρίξει πρακτικά αλλά και ψυχοσυναισθηματικά το παιδί του
  • Ενισχύσει καλές συνήθειες και σωστές συμπεριφορές πρώτα με το παράδειγμά του
Μενού