Υπηρεσίες για ακαδημίες

Η αρχή για μια σωστά οργανωμένη ακαδημία ξεκινά με την κατάλληλη φιλοσοφία που θα αντικατοπτρίζει τις αξίες και τους στόχους του φορέα υλοποίησης (Α.Σ., ΠΑΕ, ΚΑΕ, Πολιτιστικός σύλλογος, Δήμος, ιδιωτικός φορέας κτλ). Η συνέχεια συμπεριλαμβάνει τον κατάλληλο προγραμματισμό με βήματα/φάσεις  δομημένα ιεραρχικά, μεθοδολογία υλοποίησης κάθε φάσης και διαδικασίες αξιολόγησης των αποτελεσμάτων. Αυτά , τα θεωρητικά σκέλη της οργάνωσης ακαδημιών, είναι γενικώς πολύ γνωστά και συμπεριλαμβάνονται σχεδόν σε όλες τις παρουσιάσεις οργανωμένων ακαδημιών. Καθώς όμως οι ακαδημίες απευθύνονται σε πολύ ιδιαίτερες πληθυσμιακές ομάδες –παιδιά σε μικρές ηλικίες- είναι απαραίτητη η εξασφάλιση υψηλών προδιαγραφών ποιότητας υπηρεσιών σε όλους τους τομείς λειτουργίας τους.

Η εξασφάλιση κατάλληλου προσωπικού με γνώσεις, επαγγελματική ηθική, θετική στάση και σωστή προσέγγιση των παιδιών είναι υψίστης σημασίας, όπως και η συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτισή τους στα σύγχρονα επιστημονικά, παιδαγωγικά, αθλητικά δεδομένα.

Στην Αθλέλιξη αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία οργάνωσης ακαδημιών από την αρχή έως το τέλος της, πρωτίστως όμως έχουμε τη δυνατότητα να υποστηρίξουμε προσωπικό, γονείς και παιδιά μέσα από ομιλίες, σεμινάρια , ημερίδες, εργαστήρια και δραστηριότητες, έτσι ώστε να υπάρχει συνεχής εξέλιξη και αναβάθμισή τους.

Μενού