Συνεργάτες

Για την επίτευξη του τελικού αποτελέσματος  απαιτείται η συνεργασία και με άλλους ειδικούς  που θα συμπληρώσουν και θα ολοκληρώσουν τη δική μας προσπάθεια. Μετά από τις αρχικές συνεδρίες αξιολόγησης, προτείνεται το πρόγραμμα που ο νεαρός αθλητής θα ακολουθήσει στην Αθλέλιξη, αλλά και εάν κριθεί απαραίτητο, συστήνεται η πλαισίωσή του από άλλους επαγγελματίες του αθλητισμού και όχι μόνο.

Η επιλογή των συναδέλφων ειδικών γίνεται ανά περίπτωση με βάση τις ανάγκες του, τον σύλλογο στον οποίο ανήκει, αλλά και την περιοχή διαμονής του, πρόκειται όμως πάντα για άτομα καταξιωμένα στο χώρο με άρτια γνώση του αντικειμένου τους και εμπειρία. Άλλες ειδικότητες που πλαισιώνουν την ομάδα μας είναι:

Ιατροί, ψυχολόγοι, φυσιοθεραπευτές, εργοφυσιολόγοι, διατροφολόγοι, προπονητές,  σύμβουλοι ακαδημαϊκού & επαγγελματικού προσανατολισμού, ειδικοί παιδαγωγοί

Μενού