Τι είναι το mental training;

Τι είναι;  Ορισμοί

Mental Skills (Νοητικές Δεξιότητες): Είναι εσωτερικές δυνάμεις/δυνατότητες του αθλητή, που όταν τεθούν υπό τον έλεγχό του, συνεισφέρουν σημαντικά στην καλύτερη απόδοσή του.

Mental Skills Training (Εξάσκηση Νοητικών Δεξιοτήτων): Είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ο αθλητής εκπαιδεύεται σε συγκεκριμένες μεθόδους και στρατηγικές για να αποκτήσει ή να βελτιώσει τις νοητικές  του λειτουργίες.

Mental Toughness (Ψυχικό Σθένος): Το αποτέλεσμα. Ο όρος συναντάται σε ποικίλες εκδοχές, όμως ο συγκεκριμένος αντικατοπτρίζει περισσότερο αυτό που στον Ελληνικό χώρο εννοούμε αναφερόμενοι στην «δύναμη ψυχής» κάποιου ατόμου.

Μενού