Υπηρεσίες για προπονητές

Η δουλειά του προπονητή είναι ιδιαίτερα απαιτητική.  Η επιτυχία του κρίνεται συχνά  με βάση τα ποσοστά της νίκης έναντι της ήττας, ενώ οι ιθύνοντες παράγοντες για το ένα ή το άλλο αποτέλεσμα είναι δευτερεύουσας σημασίας. Βρίσκεται εκτεθειμένος σε μία ααίναη και ανηλεή κριτική από παίχτες, αντιπάλους, συναδέλφους, παράγοντες, γονείς, οπαδούς, ΜΜΕ (καθώς ειδικά στον αθλητισμό, όλοι ξέρουν καλύτερα…..). Παράλληλα, η αποκλειστική αφοσίωση που απαιτείται, η συνεχής πίεση, η μεγάλη ανταγωνιστικότητα  και η εργασιακή ανασφάλεια έχουν συχνά επιβλαβή αποτελέσματα στην ψυχική και σωματική υγεία ενός προπονητή και στην οικογενειακή του ζωή.

Για να μπορέσει να τα ισορροπήσει όλα, χρειάζεται στήριξη και καθοδήγηση.  Μέσω της διαδικασίας της συμβουλευτικής, της εποπτείας και της μετεκπαίδευσης με σεμινάρια και εργαστήρια, θα μπορέσει να:

  • καθιερωθεί ως ο αναμφισβήτητος ηγέτης της ομάδας του
  • χειριστεί καλύτερα (και να οριοθετήσει) τις σχέσεις του με παίχτες, γονείς, παράγοντες/διοίκηση
  • διδάξει με επιτυχία τεχνικές και τακτική σε ένα ανομοιογενές σύνολο αθλητών
  • θέσει ξεκάθαρους και εφικτούς στόχους
  • προάγει το ομαδικό πνεύμα, αλλά και την ατομικότητα
  • δώσει κίνητρα και να εμψυχώσει τους αθλητές του

Βοηθά τον προπονητή να γίνει πιο αποτελεσματικός στη δουλειά του καθώς μέσω της συμβουλευτικής ενισχύεται στο να ανταπεξέλθει στις δύσκολες και στρεσσογόνες καταστάσεις που είναι σχεδόν αναπόσπαστο κομμάτι του επαγγελματικού αθλητισμού. Στόχος της συμβουλευτικής δεν είναι να υποδείξει λύσεις ή να κατευθύνει τον προπονητή, αλλά μέσω της κοινής τους συνεργασίας να αναδειχθούν λύσεις ή επιλογές που αντιπροσωπεύουν τον ίδιο, τη φιλοσοφία του, και τη δυναμική της ομάδας του.

Μενού