Υπηρεσίες για ομάδες

Παρότι και η ομάδα σαν σύνολο έχει την ανάγκη της ενδυνάμωσης, της καλλιέργειας ψυχικού σθένους, όπως ακριβώς ένας αθλητής σε ατομικό επίπεδο, η προσέγγιση εδώ διαφέρει. Μία ομάδα δεν αρκεί να αποτελείται από εξαιρετικούς παίχτες για να πετύχει τις καλύτερες δυνατές επιδόσεις. Χρειάζεται όλοι οι παίχτες της να διακατέχονται από ομαδικό πνεύμα και να λειτουργούν, να δουλεύουν ως ένα. Αυτό ακριβώς καταδεικνύει και η ερμηνεία του όρου: ομάδα είναι ένα γκρουπ ατόμων που δουλεύουν μαζί για την κατάκτηση κοινών στόχων. Στην ομάδα ο κάθε παίχτης καταθέτει τα ατομικά του επιτεύγματα όχι για την προσωπική του προβολή, αλλά για την επιτυχία της ομάδας.

Έτσι λοιπόν κάθε παίχτης ατομικά, αλλά και ως μέλος της ομάδας χρειάζεται να καλλιεργήσει τις δεξιότητες εκείνες που προάγουν το ομαδικό πνεύμα και τη λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα της ομάδας του: δέσμευση και αφοσίωση, συνεργασία, επικοινωνία, κατανόηση ρόλων,  καθηκόντων και ορίων, κατανόηση στόχων/προσδοκιών.

Μενού