Υπηρεσίες για νεαρούς αθλητές

Το πρώτο βήμα στην προσέγγιση του αθλητή είναι η εκτίμηση του αθλητικού του επιπέδου που γίνεται συνήθως κατά την πρώτη συνέντευξη.  Τι πιστεύει ο ίδιος για το επίπεδό του; Ποιες είναι οι στατιστικές του; Αναγνωρίζει τα δυνατά και αδύναμα στοιχεία του; Πώς βλέπει τον εαυτό του σε σχέση με τους συμπαίχτες του; Αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει κάνει, τη στασιμότητά του, ή ακόμα και την παλινδρόμησή του; Πού θέλει να φτάσει; Τι πιστεύουν οι γονείς του για το επίπεδό του; Τι προσδοκούν;  Τι προσδοκά ο ίδιος; Τι πιστεύει για αυτόν ο προπονητής του; Υπάρχει διαφορά στο πώς βλέπει ο αθλητής τον εαυτό του και στο πώς βλέπουν τον ίδιο οι γονείς ή ο προπονητής του;  Γιατί;

Όλα αυτά τα ερωτήματα είναι  απαραίτητο να απαντηθούν από τις πρώτες κιόλας συναντήσεις  καθώς είναι καθοριστικής σημασίας για τη συνέχεια της διαδικασίας.

Μενού