Φιλοσοφία

Στην Αθλέλιξη βλέπουμε τον αθλητή ως ένα σύνολο ρόλων και δυνατοτήτων.  Προσπαθούμε  να κατανοήσουμε τη θέση και τη δυναμική του μέσα στα συστήματα των οποίων είναι μέλος στην καθημερινότητά του (οικογένεια, ομάδα, σχολείο, προσωπική ζωή) και το ρόλο που αυτά παίζουν στη διαμόρφωση της εικόνας του. Για παράδειγμα, ένας πιεστικός γονέας μπορεί να προκαλεί άγχος και ανασφάλεια στο παιδί του ζητώντας του πάντα να νικά, όμως ο ίδιος να μην το έχει μάθει ποτέ να δουλεύει σκληρά, να επιμένει, να προσπαθεί ξανά. Αν ο στόχος αυτής της οικογένειας είναι το παιδί τους να γίνει πρωταθλητής, θα πρέπει από νωρίς να του διδάξουν τα βήματα που θα τον οδηγήσουν σ’ αυτό, αλλά και οι ίδιοι με τη συμπεριφορά και τη στάση τους, να αποτελούν κατάλληλα πρότυπα μίμησης. Καθώς όλα λοιπόν είναι αλληλένδετα, δεν αρκεί να δούμε τη δυσκολία του νεαρού αθλητή ως κάτι μεμονωμένο, αλλά μέσα από το πρίσμα των συστημάτων με τα οποία αλληλεπιδρά.

Για να βοηθήσουμε το νεαρό αθλητή, θέλουμε κατ’ αρχάς τη δική του συνεργασία και την διαβεβαίωση ότι η  προσέλευσή του γίνεται από δικό του αίτημα και δική του επιθυμία και μόνο. Απαραίτητη είναι επίσης και η συνεργασία με τους γονείς και τον προπονητή του, όχι μόνο για να δούμε την εικόνα του από ένα άλλο πρίσμα, αλλά και για την στήριξη και ενίσχυσή του και για την εφαρμογή και υλοποίηση αλλαγών στο περιβάλλον του που θα βοηθήσουν την πραγμάτωση του στόχου μας.

Μοντέλο TPSR 

Η προσέγγιση νεαρών αθλητών και ομάδων έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από το μοντέλο TPSR (Teaching Personal and Social Responsibility) του Don Hellison (Hellison, 1978, Hellison, 1984 ) στο οποίο έχει εκπαιδευτεί ο Νίκος Γεωργιάδης και έχει εφαρμόσει στην Αμερική σε διάφορες ηλικίες παιδιών  κυρίως σε σχολεία υποβαθμισμένων περιοχών στο Σικάγο.

Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, ο αθλητισμός μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα για ένα παιδί πέρα από τα καθιερωμένα οφέλη που όλοι έχουμε στον νου μας: μπορεί να διδάξει στο παιδί σημαντικές δεξιότητες ζωής. Μέσω του αθλητισμού και της φυσικής άσκησης τα παιδιά μαθαίνουν έναν κώδικα συμπεριφοράς που τα βοηθά να δομήσουν τη ζωή τους με αξίες και αυτοέλεγχο, να υπερπηδήσουν εμπόδια και να κατακτήσουν στόχους.

Το μοντέλο είναι δομημένο σε πέντε επίπεδα, από το επίπεδο #0, όπου το παιδί ενδιαφέρεται μόνο για τον εαυτό του, είναι εγωκεντρικό, χωρίς αυτοέλεγχο και χωρίς ενδιαφέρον για το καλό της ομάδας, έως το επίπεδο #5 το οποίο ολοκληρώνει τη διαδικασία εκμάθησης καθώς τηρείται πλέον εκτός του γυμναστηρίου ή του παρκέ, στην καθημερινή ζωή. Στο επίπεδο 5 το παιδί έχει πλέον αποκτήσει ηγετικές ικανότητες, βοηθά τους άλλους και το κυριότερο, γίνεται το ίδιο μοντέλο/πρότυπο συμπεριφοράς για τα υπόλοιπα παιδιά.

Μενού